Přihlášky a příspěvky

17.10.2021Vážení rodiče, příznivci našeho klubu,
pokud jste se rozhodli přihlásit svoje dítě do RCB, vězte, že je k tomu potřeba jen několik drobných kroků.
1) vyplnit přihlášku do klubu (ke stažení ZDE)
2) vyplnit souhlas s GDPR pro Rugby Spirit Club, z.s.  (ke stažení ZDE)
3) vyplnit souhlas s GDPR pro Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva-Ingstav, z.s. (ke stažení ZDE)
4) zajistit lékařskou prohlídku dítěte:
 
Kategorie U6-U12: lékařská prohlídka pro účely zjištění zdravotní způsobilosti Vašeho dítěte k tělesné výchově a sportu. Lze absolvovat u svého dětského lékaře, platnost dva roky. (ke stažení ZDE)

Kategorie U14 a starší:  vstupní lékařská prohlídka ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Lze absolvovat pouze u specializovaného sportovního lékaře (viz ZDE).

5) zaplatit klubové příspěvky

Výše klubových příspěvků je pro věkovou kategorii U6 6000 Kč/rok, pro osatní věkové kategorie 8000 Kč/rok.  

Klubové příspěvky se platí podle faktury vystavené klubovým informačním systémem (KIS), do kterého má každý člen přístup. V KIS je záložka Platby a v ní vystavená faktura na příslušnou částku se všemi platebními údaji. 
V případě, že nemáte ještě přístup do KIS, prosím, napište na eva.blahonovska@bystrcrugby.cz a sjednáme nápravu.

6) přijít ochutnat pravý rugbyový ležák RAGR 11 z pivovaru Rojc, nebo poklábosit se stejně postiženými jedinci, které již schvátilo nebo i uchvátilo oranžové peklo.

Všechny výše uvedené doklady naleznete i v tzv. RCB samoobslužném automatu, kterým je stojan na tiskoviny na chodbě u hřiště, kde je můžete vyplnit i osobně přímo na místě. V obou variantách platí, že vyplněné a podepsané doklady vhodíte do připravené a označené schránky "Přihlášky do RCB" v klubovně RCB.

Děkujeme za Vaši důvěru, že jste si vybrali RCB!

 
Rugby zdar!